People looking at art
Tours & Talks

Talk L.A.: Tours in Nine Languages (Tagalog)

Saturday Jul 14, 2018 1:00 PM This is a past program

Pahayag L.A.: Mga Tour sa Siyam na Wika
Sabado, Hulyo 14, 2018 1:00 PM

Inilalahad din kasama ang Art Muse Los Angeles

Ang mga libreng tour sa aming eksibisyon, na Made in L.A. 2018, na ginagawa sa bawat dalawang taon, ay inaalok sa walong wika na may pinakamaraming gumagamit sa Los Angeles County at saka sa American Sign Language. 

Tour sa wikang Tagalog
Hulyo 14
Pinangunahan ng gabay ng Art Muse Los Angeles na si Nancy Cruzat

Ang kasabay na tour sa English ay pangungunahan ng isang mag-aaral na edukador.

Magagamit ang paradahan sa ilalim ng museo sa halagang $6 lamang tuwing katapusan ng linggo (cash lamang).