People looking at art
Tours & Talks

Talk L.A.: Tours in Nine Languages (Vietnamese)

Saturday Jun 16, 2018 1:00 PM This is a past program

Talk L.A.: Chuyến Tham Quan bằng Chín Ngôn Ngữ
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 6năm 2018 1:00 chiều

Được phối hợp với Art Muse Los Angeles

Các chuyến tham quan miễn phí tại cuộc triển lãm hai năm một lần của chúng tôi, Made in L.A. 2018, được cung cấp bằng tám ngôn ngữ được nói nhiều nhất ở Quận Los Angeles cùng với Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ.

Chuyến tham quan bằng tiếng Việt
Ngày 16 tháng 6
Được dẫn bởi hướng dẫnviên Jenny Nguyen của Art Muse Los Angeles

Một chuyến tham quan diễn ra đồng thời bằng tiếng Anh sẽ được dẫn dắt bởi một giáo viên thực tập.

Chỗ đỗ xe được cung cấp phía dưới viện bảo tàng với mức giá cố định là 6$ vào cuối tuần (chỉ nhận tiền mặt).